På grunn av KV-19 pandemien er det utarbeida eigen plan for smittevern for anlegget Øystese Båtlag-Havn på Vikevjo.

Siste nytt

Øystese båthavn planlegg utviding

ØB planlegg å utvide anlegget, då det er stor etterspørsel etter nye båtplassar,store/små.
Her er eit første utkast til utviding av havna med opptil 60 nye plassar.

Trykk her for og lesa meir og melde interesse