Årsmøte ØB utsett.

Årsmøte ØB utsett.
Årsmøtet 24.03.20 for Øystese Båtlag vert utsett, grunna Koronavirus situasjonen.
Ny innkalling vert utsendt seinare.
Mh Styret i Øystese Båtlag