BÅTPLASS

eksisterande anlegg

Øystese båtlag har pr i dag ingen ledige båtplassar. Det vil likevel til ei kvar tid vera medlemer som har plassar som ikkje er i bruk over kortare eller lengre tid. Det vil då vera mogeleg for medlemer å leiga ut plassen. Sjå havnereglement: punkt 4 Bortleige Det kan og vera medlemer som ynskjer å selja båtplass, då vert den sjekka opp mot venteliste. For å bli plassert på venteliste må du verte medlem i båtlaget. Som medlem er du automatisk med på ventelista. Trykk på knappen under for å melde deg inn som medlem

Bli medlem

Nytt anlegg

Det vert og jobba med ei utviding av annlegget. Du kan lese meir om dette ved å trykkje på knappen under.

Øystese båtlag planlegg å utvide anlegget

Du kan kontakte oss for å verte sett opp på interesselista, for båtplass i det nye annlegget ved å: Sende epost til: post@oystesebaatlag.no eller kontakt formann Nils-Ove Kvittingen på tlf 47452743. Du kan og bruke kontakt skjemaet under. Det er ikkje krav om medlemskap og det er uforpliktande og stå på lista. Når byggestart er vedteke vill alle på interesse lista få eit skrifteleg tilbod om å tinge båtplass. Merk! for å kjøpe må du ha bustadadresse i Kvam.