BÅTPLASS

Øystese båtlag har pr i dag ingen ledige båtplassar. 
Det vil likevel til ei kvar tid vera medlemer som har plassar som ikkje er i bruk over kortare eller lengre tid. Det vil då vera mogeleg for medlemer å leiga ut plassen. Sjå havnereglement: punkt 4 Bortleige Det kan og vera medlemer som ynskjer å selja båtplass, då vert den sjekka opp mot venteliste. For å bli plassert på venteliste må du verte medlem i båtlaget. Som medlem er du automatisk med på ventelista. Trykk på knappen under for å melde deg inn som medlem

Bli medlem