Hei.

Hei.
Årsmøtetid for Øystese Båtlag.
Er du medlem i laget kan du no sende inn saker du vil at årsmøtet skal ta stilling til. Frist for innsending er 15.02.20
Er du medlem kan du også møte på Årsmøtet,som vert halde innan utgangen av Mars.
Send saker innan fristen til post@oystesebaatlag.no