Ny heimeside <www.

Ny heimeside <www.

Ny heimeside 😀
Me har no fått på plass ei eiga heimeside for ØB.
På sida vil de til ei kvar tid finne nyttig aktuell og oppdatert info om Øystese Båtlag 😀
Me i styret håpar at sida fell i smak.🥳

Link: http://www.oystesebaatlag.no/