Slipp

Slipp

ØB har eigen slipp i havna. Problem med båt og treng mekanisk bistand? Eller behov for slipping? Kontakt Gules AS tlf 56555319

bruk av slipp

Medlemmer har fri tilgang på slippen 


For ikkje meldemmer gjeld fylgjande prisar: 
sjå prisliste: https://oystesebaatlag.no/prisar

Nøkkel til slippen kan hentast ut på Esso Øystese ved å vise fram kvittering av betaling. 


Har du spørsmål vdr. bruk av slippen?  Ta kontakt med havnevakt på tlf. 404 30 468