Slipp

Slipp

ØB har eigen slipp i havna.

Problem med båt og treng mekanisk bistand? Eller behov for slipping?
Kontakt Gules AS tlf 56555319

bruk av slipp

Medlemmer har fri tilgang på slippen

For ikkje meldemmer gjeld fylgjande prisar:
Slippleige større rep.arbeid kr 1000,-
Slippleige pr.døgn kr 300,-

Me nyttar appen GoMarina
For betaling.

Nøkkel til slippen kan hentast ut på Esso Øystese ved å vise fram kvittering av betaling.

Har du spørsmål vdr. bruk av slippen? 
Ta kontakt med:
Havnesjef 1 Reidar Olsen: tlf 91782877
Havnesjef 2 Otto Rykkje: tlf 91582556
Formann Nils-Ove Kvittingen: tlf 47452743

Prisliste

TekstKroner
Sal/kjøp liten plass60.000,-
Sal/kjøp stor plass 75.000,-
Sal/kjøp ekstra stor plass80.000,-
Hamneavgift pr. År1.500,-
Medlemskap pr. År 1.000,-
Nøkkel (Depositum)500,-
Godtgjersle dugnad pr. time 150,-
Bruk av slipp store reparasjonar. (Ikkje medlem)1.000,-
Bruk av slipp (Ikkje-medlem) pr/døgn300,-
Utleige av plass maks pris pr.år(Må være medlem)2.500,-
Gjestehamn pr. døgn inkl.strøm200,-
Hamneprisar sjå App-GoMarina-
Tilkobling straum pr. år/ leige av søylepunkt240,-
Straum medlemmer, pris pr. KWhInnpris + 20%