Slipp

Slipp

ØB har eigen slipp i havna.

Problem med båt og treng mekanisk bistand? Eller behov for slipping?
Kontakt Gules AS tlf 56555319

bruk av slipp

Medlemmer har fri tilgang på slippen

For ikkje meldemmer gjeld fylgjande prisar:
Slippleige større rep.arbeid kr 1000,-
Slippleige pr.tur 400,-

Nøkkel til slippen kan hentast ut på Esso Øystese ved å vise fram kvittering av betaling.

Har du spørsmål vdr. bruk av slippen? 
Ta kontakt med:
Havnesjef 1 Reidar Olsen: tlf 91782877
Havnesjef 2 Otto Rykkje: tlf 91582556
Formann Nils-Ove Kvittingen: tlf 47452743

Prisliste

TekstKroner
Sal/kjøp liten plass 2,5m60000
Sal/kjøp stor plass 3,5m75000
Sal/kjøp ekstra stor plass 4m85000
Hamne avgift pr. år3500
Medlemskap ØB pr. år og (Inkl.medlemskap KNBF)1000
Nøkkel (Depositum)500
Godtgjersle dugnad pr. time 150
Bruk av betong dekke/rampe maks 3 døgn, må avtalast.(Ikkje medlem)300,-/døgn
Bruk av slipp (Ikkje-medlem) Utsetjing eller opptak400 pr/tur
Utleige av båtplass maks leige pr.år4500,-
Utleige båtplass maks leige pr.mnd375,-
Korttidsleige båtplass pr døgn m/strøm,toalett350,-
Korttidsleige båtplass pr døgn u/strøm, toalett250,-
Gjestehavn inkl.strøm/toalett/250 pr/døgn
Kortidsleige gjestebåt 0-8 timer inkl strøm/dusj/100,-
Kortidsleige gjestebåt 0-8 timer utan strøm/dusj/50,-
Bubilparkering inkl strøm/toalett/250,- pr/døgn
Tilkobling straum pr. år/ leige av søylepunkt250
Parkeringsavgift på oppmerka plassar i hamna 0-8 timar(Ikkje medlem)50
Parkeringsavgift på oppmerka plassar i hamna døgn (Ikkje medlem)150
Straum medlemmer, pris pr. KWh (snitt vinterpris)Innpris + 20%

Betaling via betalingsterminal, kontant, Vipps eller kontant i konvolutt (innkast luka i døre på båthuset).
Ved uttak av nøkkel til slipp på Esso, kan det også betales kontant på Esso,en.