Prisliste

TekstKroner
Sal/kjøp liten plass 2,5m60000
Sal/kjøp stor plass 3,5m75000
Sal/kjøp ekstra stor plass 4m85000
Hamne avgift pr. år4000
Medlemskap ØB pr. år og (Inkl.medlemskap KNBF)1000
Nøkkel (Depositum)500
Godtgjersle dugnad pr. time 175
Bruk av betong dekke/rampe maks 3 døgn, må avtalast.(Ikkje medlem)300,-/døgn
Bruk av slipp (Ikkje-medlem) Utsetjing eller opptak400 pr/tur
Utleige av båtplass maks leige pr.år4500,-
Utleige båtplass maks leige pr.mnd375,-
Korttidsleige båtplass pr døgn m/strøm,toalett350,-
Korttidsleige båtplass pr døgn u/strøm, toalett250,-
Gjestehavn inkl.strøm/toalett/300 pr/døgn
Kortidsleige gjestebåt 0-8 timer inkl strøm/dusj/100,-
Kortidsleige gjestebåt 0-8 timer utan strøm/dusj/50,-
Bubilparkering sommer inkl strøm/toalett/wifi300,- pr/døgn
Bubilparkering vinterinkl strøm/toalett/wifi250,- pr/døgn
Tilkobling straum pr. år/ leige av søylepunkt250
Parkeringsavgift på oppmerka plassar i hamna 0-8 timar(Ikkje medlem)50
Parkeringsavgift på oppmerka plassar i hamna døgn (Ikkje medlem)150
Straum medlemmer, pris pr. KWh (snitt vinterpris)Innpris + 20%

Betaling via betalingsterminal, kontant, Vipps eller kontant i konvolutt (innkast luka i døre på båthuset). Ved uttak av nøkkel til slipp på Esso, kan det også betales kontant på Esso,en.