Prisliste

TekstKroner
Sal/kjøp liten båtplass- inntil 3m70.000
Sal/kjøp stor båtplass- inntil 3,5m85.000
Sal ekstra stor plass- inntil 4,0m95.000
Hamne avgift pr. år5000
Medlemskap ØB pr. år og (Inkl.medlemskap KNBF)1000
Nøkkel (Depositum)500
Godtgjersle dugnad pr. time 175
Bruk av betong dekke/rampe maks 3 døgn, må avtalast. (Ikkje medlem)850,-/døgn
Bruk av slipp (Ikkje-medlem) Utsetjing eller opptak200 pr/tur nøkkel kan hentast på Essoen mot betaling på Vipps / kontant
Utleige av båtplass maks leige pr.år- liten plass-heilår9.500
Utleige av båtplass maks leige pr.år- stor plass-heilår10.250
Utleige av båtplass maks leige pr.år- ekstra stor plass-heilår10.750
Korttidsleige båtplass pr døgn m/strøm,toalettse vipps
Korttidsleige båtplass pr døgn u/strøm, toalettse vipps
Gjestehavn inkl.strøm/toalett/se vipps
Kortidsleige gjestebåt 0-8 timer inkl strøm/dusj/se vipps
Kortidsleige gjestebåt 0-8 timer utan strøm/dusj/se vipps
Bubilparkering sommer inkl strøm/toalett/wifise vipps
Bubilparkering vinterinkl strøm/toalett/wifise vipps
Tilkobling straum pr. år/ leige av søylepunkt250
Parkeringsavgift på oppmerka plassar i hamna 0-8 timar (Ikkje medlem)Kun etter avtale med havnevakt
Parkeringsavgift på oppmerka plassar i hamna døgn (Ikkje medlem)Kun etter avtale med havnevakt
Leige av båtvogn maks 35 fot/5tonn500,- /døgn
Straum medlemmer, pris pr. KWh (snitt vinterpris)Innpris + 20%

Betaling via betalingsterminal, kontant, Vipps eller kontant i konvolutt (innkast luka i døre på båthuset). Ved uttak av nøkkel til slipp på Esso, kan det også betales kontant på Esso,en.