Øystese båthavn planlegg utviding

ØB planlegg å utvide anlegget, då det er stor etterspørsel etter nye båtplassar.

Her er eit første utkast til utviding av havna med opptil 60 nye plassar.

Ny bølgedempar med gjesteplassar på innsida.
Ny båtplass brygge i midten.
Det kan også lagast plassar på "tanken" om behov.

Merk! for å kjøpe må du ha bustadadresse i Kvam.

Du kan kontakte oss for å verte sett opp på interesse liste, for båtplass i det nye annlegget ved å:
Sende epost til: post@oystesebaatlag.no eller kontakt formann Nils-Ove Kvittingen på tlf 47452743.
Du kan og bruke kontakt skjemaet under.

Det er ikkje krav om medlemskap og det er uforpliktande og stå på lista.
Når byggestart er vedteke vill alle på interesse lista få eit skrifteleg tilbod om å tinge båtplass.